Centrum pod křídly

Sdružujeme terapeuty, kteří pracují metodou biosyntetické psychoterapie, zároveň aktivně působí v Českém institutu biosyntézy a podílí se na jeho chodu a dalším rozvoji. Mezi základní služby, které nabízíme, patří individuální terapie, krizová intervence a psychologické poradenství.

NAŠE SLUŽBY

Psychoterapie

Psychoterapie je obvykle dlouhodobá a hlubší forma spolupráce. Přináší prostor pro otevřenou komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, důkladnější vhled do problémů a konfliktních motivů.

Krizová intervence

Krizová intervence zprostředkovává rychle dostupnou odbornou pomoc a podporu v naléhavých životních situacích.

Rolfterapie

Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozené rovnováhy a souladu s gravitačním polem. Rolfterapie dosahuje tohoto stavu pomocí 10 zhruba šedesátiminutových lekcí.

Masáž

Masáž napomáhá uvolnit napětí, rozpustit ztuhlost a odstranit bolest - jak na fyzické, tak psychické úrovni.

Tým pod křídly


MUDr. Jan
Audrlický

Lékař,
terapeut


Mgr. Martin
Hofman

Psychologické poradenství,
psychoterapie


Doc. Mgr. Jitka
Géringová, Ph.D.

Individuální
terapeutka


PhDr. Barbora
Janečková, Ph.D.

Psychoterapie, psychologické poradenství, koučování


PhDr. Ondřej
Matějka, Ph.D.

Individuální
terapeut


Iva
Ouhrabková

Individuální
terapeutka


PhDr. Veronika
Pinkasová

Individuální terapeut
a poradce


Mgr. Jan
Řezáč

Rolfterapeut - kurz Strukturální
integrace CASI, SU


PhDr. Veronika
Sailerová

Individuální terapeut,
psycholog, kouč


Kateřina
Sarkisova, DiS.

Individuální terapeut
a poradce


PhDr. Jana
Teplanská

Individuální terapeut,
Výcvikový terapeut


Petra
Třešňáková

Individuální terapeut
a poradce


Mgr. Ivana
Vostárková

Hlasový a mluvní pedagog,
kouč, hlasový terapeut

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©