Centrum Pod křídly

Centrum Pod křídly nabízí svým klientům individuální přístup pro řešení problémů a osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro mluvení a osobní péči.

centrum-07

Námi využívané metody staví na celostním přístupu; umožňují hlubší vhled do problémů a konfliktních motivů, ale zároveň i nastartování sebe-uzdravujících procesů, podnícení osobního potenciálu a vnitřních zdrojů.

Vybrat si podle svých potřeb můžete z různých psychoterapeutických směrů, ve kterých jsou členové centra vyškoleni, jako je Biosyntéza, PBSP (Pesso Boyden psychomotorický systém), či Gestalt terapie.

V rámci služby koučování nabízíme koučování zaměřené na výkonnost, pracovní témata i tzv. life koučing. Samozřejmostí je u koučů důvěrná znalosti firemního prostředí, jeho potřeb a požadavků.

Terapeutické i koučovací služby poskytujeme v českém i anglickém jazyce, v příjemném prostředí rozšířeného centra Prahy.