Mgr. Ivana Novotná

ivana@podkridly.com, www.ivananovotna.cz | tel: 607 513 578 | pracoviště Praha

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci, osobnímu rozvoji a koučování. Pomáhám klientům, kteří se nacházejí v obtížném životním období nebo se cítí nespokojeni se svým životem. Například řeší vztahové problémy, dlouhodobý stres nebo prodělávají jakoukoli životní změnu.

Vycházím z biosyntetické psychoterapie a jejího celostního pohledu na člověka, jeho mysl, tělo a prožívání. Motorem procesu je přirozené tíhnutí k úzdravě. Spolu s klientem se v bezpečném a tvořivém prostředí pokoušíme odstraňovat překážky bránící tomuto tíhnutí. S důvěrou sleduji, jakou sílu, váhu a moc má životodárná energie v každém z nás.

Pracuji převážně s mladými dospělými a dospělými klienty.

Mám ráda umění, zejména film a divadlo. Více než dvacet let jsem strávila v blízkosti filmu jako dramaturg MFF Karlovy Vary.

Spolupracuji také se Sociální klinikou.

Vzdělání

Magisterské studium FF UK

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:

2021 - dosud Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (Český institut v biosyntéze)
2019 – 2020 Psychoterapeutické minimum (doplňkové vzdělání pro terapeuty, ČIB)
2019 Základní krizová intervence (Remedium)
2023 Chatová krizová intervence (Remedium)
2016 – 2017 Systemické koučování I./II. (Systemický institut)
2014 – 2015 Systemic Approach Training (Lektor Ria Verlinden)
2017 Důvěra ve změnu – Trauma v kontextu biosyntézy

Praxe

2017 – dosudsoukromá praxe
2020 - 2022Spolupráce s neziskovou organizací ALFA HUMAN SERVICE
Přednášky pro OnkoUnii, pacientskou organizaci Veronica

Členství v odborných společnostech

Přidružený člen ČIB, člen EMCC

Jazyky

Angličtina/francouzština
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©