Krizová intervence

Krizová intervence zprostředkovává rychle dostupnou odbornou pomoc a podporu v naléhavých životních situacích.Krizová intervence

Může se jednat o stavy vzniklé na základě náhlé a/nebo těžké životní události, traumatu, zvýšeného stresu nebo při propuknutí akutních psychických potíží. Na závěr krizové spolupráce vám můžeme doporučit následnou podporu a péči dle vašich potřeb a zájmu – nejčastěji se jedná o psychoterapii orientovanou na zpracování náročné události.


„Pro slovo krize se v čínštině používá dvou znaků: první znamená ‚nebezpečí‘ a druhý ‚příležitost‘. Zdá se, že takový rozpor je typický pro každou krizi: jedná se o bod zlomu a podle toho, kam se člověk obrátí, najde buď nebezpečí, nebo nové možnosti.“

John Powell


Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©