MUDr. Jan Audrlický

jan@podkridly.com | tel: 605 908 565

Nabízím individuální terapii, krizovou intervenci.

Těší mě doprovázet klienty při objevování jejich zdrojů a rozvíjení jejich potenciálu.

V terapii přistupuji ke klientovi s respektem k jedinečnosti jeho světa a cennosti nacházení jeho vlastní cesty.

Tématy mohou být např. krizové situace, osobní seberozvoj, nacházení cest k naplnění snů, psychosomatická problematika, integrace extrémních stavů, včetně psycho-spirituálních, posttrauma, práce na vztazích, závislost na návykových látkách aj..

Z terapeutických škol využívám především přístupy Satiterapie a Procesově orientované práce, Biosyntézy a Satiterapie. Dále prvky PBSP, Open dialog, KIP

Odborné vzdělání

1999 - 2007 studium všeobecného lékařství na 3. LFUK
2007 – 2013 atestace v psychiatrii, zařazen do atestační přípravy v oboru návykových nemocí

Terapeutické vzdělávání

2014 – současnostdiplomový výcvik v procesové práci, studentem 2. fáze, před finálními zkouškami
2020 – 2021Úvod do Open dialog a následné týmové vzdělávání a supervize
2009 – 2015komunitní výcvik v Biosyntéza, diplomovaný biosyntetický terapeut, následně asistentem ve výcviku do roku 2017
2008 – 2015 skupinová sebezkušenost v Pesso-Boyden System Psychomotor
2015Stargate - sebezkušenostní výcvik v práci s rozšířenými stavy vědomí
2012 - 2014Základní výcvik v procesové praxi
2010kurz Trauma I (Remedis o.s.)
2010 - 2011 výcvik ve facilitaci skupinových procesů
2009 – 2010 kandidátem v katathymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP), kurzy: práce
s traumatem, rodinou
2008 – 2009 kurz Práce s rodinou v pomáhajících profesích (Prev-centrum o.s; SOFT)
2005 – současnostkurzy v procesově orientované práci (POP): vnitřní kritik, práce s rodinou, závislosti v POP, mužské skupiny, konflikty, práce s kómatem, mužské skupiny s Ivanem Verným, pasivní účast na Worldwork 2014 Warsaw, asistent facilitátor Porto Heli, Řecko
2004 – 2012 3 letý integrativní komunitní výcvik v Satiterapii, kurzy Focusing I a II, Úvod do Satiterapie

Praxe

2021 – současnostpsychoterapeut v Eurotopia.cz, o.p.s. - nezisková organizace podporující rodiny pěstounů a děti v pěstounské péči, (Jeseník)
2018 - současnostpsychiatr a psychoterapeut lázně Lipová
2011 – nynísoukromá psychoterapeutická praxe
2010 – nynípsychiatr v týmu krizové pomoci Fokus o.s., následně Centrum Duševního Zdraví Podskalí
2007 – 2018Sananim o.s., psychiatrická ambulance CADAS – vedoucím centra, psychiatr, individuální, skupinový terapeut, rodinný poradce, od r. 2011 Poradna pro rodiče - koterapeut na rodičovských skupinách
2008 – 2014psychiatr – Psychiatrická léčebna Bohnice, od r. 2010 externě v rámci služeb Centra krizové intervence
2006 – 2012dobrovolník na socioterapeutických a artefiletických pobytech pro děti z dětských domovů v rámci o.s. Letní dům
2005 - 2007stáž ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii - člen reflexního týmu a zapisovatel skupinové psychoterapie; zdravotníkem na pobytu pro děti z rodin závislých v rámci o.s Anima

Členství

Pod křídly o.s.; Institut procesově orientované práce o.s.-zakládající člen, Český Institut Biosyntézy, Česká lékařská komora

Jazyky

Angličtina

Zájmy

tvorba muziky, hory a lesy, hluboká demokracie
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©