Mgr. Dana Buriánová

dana.burianova@podkridly.com

Provázím klienty v hledání lepší funkce svého těla.

Společně rozpoznáváme ne optimální tělové vzorce - pohybové stereotypy, strategie stabilizace, dechové mechanismy,…Nacházíme jiná svalová zřetězení, opory, nová funkční propojení a jejich aplikaci v klientovu každodennost. Vyrovnávají se dysbalance napětí, pohyby se stávají efektivnější, tělesné orgány lépe stimulovány.

Při své práci kombinuji, individuálně dle klienta, manuální ošetření, vedení k autoreflexi i autokorekci, kineziotap a další korekční pomůcky.

Do spojených nádob tělo-emoce vstupujeme skrze práci v tělesné rovině. Pouze v případě zájmu klienta zvědomujeme emoční kontext popř. využíváme technik bodywork včetně focusingu, mindfulness.

Značnou část své profesní kapacity věnuji pánevní oblasti a rozladám pánve v celotělových souvislostech. Zejména u žen. Ty ke mně často přichází pro vnitropánevní mobilizaci, muži pro změnu tenzí v malé pánvi. Zde je práce se zřetelem k psycho-somatickému kontextu více než vhodná.

Krom individuálních konzultací vedu skupinové fyzio lekce a bioenergetická cvičení, jednorázové semináře i dlouhodobé kurzy práce s tělem v konkrétních tématech (pánev v souvislostech, mindfulness ve vztazích, sebevyjádření, …)

Mými učiteli jsou především Mgr. Jan Maryška, Bc. Clara Lewitová, DiS. Renata Skálová, Mgr. Tereza Dvořáková, PgD., Karla Košťálová DrSc., PhDr. Ing. Karel Hájek PhD., Ing. Jan Burian, PgD., Jared Finkelstein, Adžan Čandasiri.

Praxi jsem získala a prohlubuji pod vedením učitelů fyzioterapie Jana Maryšky a Mari Maryška (fyzioterapie funkce dle prof. Lewita), jejich prostřednictvím též v CKP Dobřichovice, a pod vedením Pavla Batíka.

ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©