Táňa Mančíková

tana.mancikova@podkridly.com | tel.: 608 751 710

Nabízím individuální terapii.

Moje cesta vedla od exaktní matematiky a statistiky, přes krizovou intervenci k povolání terapeuta.

Je mně blízká podpora druhých lidí v jejich tempu a s respektem k jejich potřebám. Pracuji metodou biosyntetické terapie, která propojuje myšlenkové, emoční i tělesné prožívání a je v ní místo i pro přesahová témata (spirituality, smyslu života, téma smrti). Nabízím otevřený, bezpečný a respektující prostor pro stabilizaci v obtížných životních situacích a roli průvodce pro společné hledání vlastní cesty a zdrojů i pro sebepoznání a osobní růst.

Pracuji s dospělými klienty.

Vzdělání

2022 – dosudPsychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – supervizní část
2019 – 2021Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze – sebezkušenostní část
2019 – 2021Program Psychoterapeutické minimum
2019Dreamwork – práce se sny
2015 – 2016Trauma (akreditovaný kurz MPSV, Remedium)
2015Setkání s Pesso-Boyden terapií – pokračování
2012Od fragmentace k integraci – práce s traumatem z hlediska biosyntézy
2012Setkání s Pesso-Boyden terapií
2010Výcvik v internetovém poradenství
2007 – 2008Výcvik v telefonické krizové intervenci
2006Výcvik v chatové krizové intervenci
2005Iniciální výcvik v telefonické krizové intervenci u dětí a dospívajících (Linka bezpečí)
2002 – 2011VŠE – Matematické metody v ekonomii

Další vzdělávání

Komunikace s obětí násilných trestných činů – zejména domácího a sexuálního násilí, Motivační intervence, Základy transakční analýzy, Psychospirituální krize, workshopy Sebepoškozování, Online bezpečí, Závislosti, Poruchy přijmu potravy, Kurz lektorských dovedností, Maitri dýchání (sebezkušenostní práce s dechem), stáže a exkurze na různá pracoviště v sociálních službách a do neziskových organizací, odborné české i mezinárodní konference a kongresy

Současná praxe

2022 - dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly)
2021 - dosudOnline terapie v rámci projektu Nepanikař
2018 - dosudOSVČ - tvorba metodiky a lektorování kurzů, workshopů a webinářů na klíč pro různé organizace s tématy krizové komunikace (krizová intervence, emoční rozrušení, sebevražednost, sebepoškozování, práce s dětským klientem)
2018 - dosudSupervizní vzdělávání týmu pracovníků chatu Krizové linky Dětského krizového centra
2009 - dosudLinka bezpečí - intervizor – vedení směny, konzultant chatové krizové intervence, metodik a lektor akreditovaného Výcviku v chatové krizové intervenci, lektor interních workshopů a výcviků

Předchozí praxe

2020Sociální klinika – projekt Krátkovdobé terapie – podpora klientů v období Covidu
2009 - 2013Kolektor předmětů demografie, základy ekonomiky a statistika (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě – detašované pracoviště v Praze)
2010Pracovní stáž na lince důvěry pro děti ve Velké Británii (Leeds)
2008Ekonometrický datový analytik (Telefónica Czech Republic, a.s.)
2006 - 2009Konzultant Linky bezpečí (telefonická krizová intervence pro děti a studující do 26 let)
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©