Mgr. Martin Hofman

martin.hofman@podkridly.com | tel.: 604 27 08 94

Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a mladí dospělí, pracuji však také s dospělými. V individuální terapeutické práci se věnuji osobním, rodinným a vztahovým tématům, psychosomatice a psychospirituální zkušenosti. Rád pracuji také s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V terapeutické práci mám rád tvořivost, zaměřuji se nejen na mluvení s klientem, ale také na to, co cítí ve svém těle, jak se mu dýchá, mluví, pohybuje. Můžeme pracovat s pohybovými experimenty, s bezpečnými tělovými cvičeními a technikami, s vnitřními obrazy, imaginacemi, sny, sebevyjádřením prostřednictvím hlasu, barev, pohybů či tance.

Mým terapeutickým záměrem bude v duchu biosyntézy integrace, propojení základních částí našeho bytí, tzv. životních proudů – myšlení, prožívání, naší tělesné skutečnosti i spirituální části. Spirituální nemusí pro každého znamenat náboženské, jde také o vůli žít, smysl své existence – života, témata lidské i naší vlastní smrti, konečnosti – nekonečnosti, přesahů…

Odborné vzdělání:

2002 – 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita – psychologie
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita – pedagogika

Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství:

2011 – 2013 Supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 – 2011 Psychoterapeutický výcvik biosyntéza
2008 – 2009 Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 – Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing – tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), aj.

Profesní kariéra:

2013 – dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly
2012 – dosud Katedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka
2011 – dosud Soukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 – dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 – dosud Krizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – asistované kontakty).
2007 – 2012 Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 – 2009 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 – 2009 Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka – Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 – 2007 Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 – 2007 Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 – 2004 Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©