Mgr. Radka Košňarová

radka.kosnarova@podkridly.com | www.radkakosnarova.cz | tel. 606 432 407

Individuální a párová psychoterapie, rodinné poradenství.

Pracuji převážně s dospívajícími a mladými dospělými. Čím dál častěji jsou mými klienty také dospělí nebo páry, případně rodiny řešící konflikty ve vztazích nebo jiné náročné životní situace.

V individuální práci provázím klienty s různými obtížemi, např. s dospíváním a zráním, vztahovými krizemi, tématy komunikace v rodině, také klienty hledající cestu seberozvoje, sebepojetí a sebeuvědomí, ke spokojenému a naplněnému životu.

Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce a terapii jako vztah mezi dvěma lidmi, který může obohatit a nabídnout prostor pro tvořivost, sdílení a objevování nových možností života. Při práci propojuji techniky rozhovoru s možnostmi psychosomatických přístupů biosyntézy.

Věřím, že krize je potenciálem ke změně.

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – sociální práce, komunikace, aplikovaná psychoterapie
 • Technická univerzita Liberec – katedra sociální práce a speciální pedagogiky

Akreditované kurzy a výcviky

 • výcvik v Biosyntéze, Český institut biosyntézy
 • Psychoterapeutické minimum – Český institut biosyntézy
 • Trauma-Healing in Biosynthesis - “Discovering Resources and Healing Memories” - D. Boadella - Heiden, Śvýcarsko
 • Terapeutické přístupy v Daseinsanalýze, Gestalt-terapii – Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Řešení konfliktu technikou mediace – výcvik Asociace mediátorů ČR
 • Systemická práce s rodinou – o.s. Dům tří přání
 • Kurz práce s traumatizovaným dítětem a jeho rodinou
 • Rodinné mapy – Diagnostika rodiny – Centrum pro rodinu Brno
 • Krizová intervence – Remedium
 • Ostrov rodiny – dr. Rieger

Aktuálně pracuji

 • Privátní terapeutická praxe – individuální terapie s adolescenty a dospělými, rodinné poradenství, párová terapie
 • IPDAR - Institut pro psychoterapii dětí a rodičů – MUDr. Petera Pöthe / lektorská činnost

Pracovala jsem také:

 • Dům tří přání – socioterapie, poradenství, s dětmi a rodiči, rodičovské skupiny
 • Jedličkův ústav a školy – Speciálně poradenské centrum, SOŠ sociálně právní, výchovné poradenství, krizová intervence
 • Dětské centrum Paprsek – děti s kombinovaným postižením
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©