Mgr. Klára Perglerová

klara@podkridly.com | tel: 776 263 497

Vystudovala jsem obor sociální práce a celou svou profesní kariéru se věnuji klientům, kteří se dostali do těžké životní nebo sociální situace a potřebují pomocnou ruku.

V psychoterapii se věnuji individuální terapeutické práci, poradenství a krizové intervenci, pracuji s dospělými klienty.

Tématem společné práce mohou být například: náročné životní situace spojené s rozchodem, nemocí, ztrátou blízkého člověka; překážky v rodinných, partnerských a mezilidských vztazích; různé druhy závislostí; psychosomatické obtíže, kdy příznaky nemocí i přes intenzivní léčbu přetrvávají; obavy spojené s těhotenstvím, porodem, péčí o děti, či návratem do zaměstnání.

Při práci s klienty se snažím vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro lepší porozumění sebe sama a prožívání vlastního těla. Ve své praxi vycházím z principů biosyntézy. Důvěřuji vnitřním zdrojům každého člověka, jeho přirozené schopnosti růstu a rovnováhy ve vzájemně provázaném celku mysli, těla a emocí.

Věřím, že vše, co se v životě děje, dává dříve či později smysl. Aby se věci mohly dít, potřebujeme jim dát prostor, zůstat otevření, hledat a nebát se změn.

Nabízím podporu, čas a zkušenosti k hledání té správné cesty.

Vzdělání, kurzy, výcviky

2019 - dosud Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, ČIB
2020 Psychoterapeutické minimum (pod ČIB)
2015 - 2016 Výcvik v body-terapii, Hélio
2008 - 2010 Kurz komplexní krizové intervence o.s. Remedium
2005 - 2006 Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky, o.s. Prev-centrum
1995 – 2000 Psychoterapeutický výcvik, sebezkušenostní část (VIAP)
1993 - 2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor sociální práce

Absolvované vzdělávací semináře a workshopy: Práce s krizí a tělem, Kurz Práce s časovou osou, Sochání rodinných systémů a práce s tělem, Mediační trénink, Kurz práce s klientem v akutní krizi, Case management, Reichovy charakterové typy, Sociální práce s osobou traumatizovanou v důsledku domácího násilí, Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži, Zvádání agrese, Poruchy příjmu potravy

Pracovní zkušenosti:

2009-2021 Doléčovací centrum Sananim, sociální pracovnice a terapeutka individuální a skupinové psychoterapie
2007-2008 Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty, sociální pracovnice, asistentka koordinátora projektu EQUAL 0106
2006-2007 Prev-Centrum, o.s. poradenství v oblasti sociálně patologických jevů
2002-2005 terapeutka skupinové psychoterapie pacientů s neurotickým onemocněním
1998-2001 ESET-HELP, o.s. socioterapeutka projektu: „Přechodné zaměstnávání pro dlouhodobé psychiatrické pacienty“
1996-1997 LOCUS, o.s. sociální pracovnice, poradenství v rámci projektu: „Sociálně psychologická péče o uprchlíky v HSMV ČR“
1993-1996 Centrum nezávislého způsobu života lidí se zdravotním postižením při Pražské organizaci vozíčkářů, osobní asistentka, koordinátorka projektu „Osobní asistence“
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©