Mgr. Pavel Ševčík

pavel.sevcik@podkridly.com

Jako terapeut a facilitátor jsem přesvědčen, že každý můžeme žít spokojený život. Věřím v přirozené zdroje, které všichni máme k dispozici. Provázím na cestě k jejich obnovení, objevení a rozvinutí. Provázím na cestě ke zdraví, spokojenosti a celistvosti.

V roli terapeuta pracuji metodou biosyntetické psychoterapie. Na životní témata pohlížím integrálním způsobem, kde společně propojujeme aspekty mentální, emoční, tělové a přesahové. Žiivotní témata tak můžeme lépe pochopit, od/doprožít a integrovat.

Jako facilitátor jsem certifikován pro skupinovou a individuální práci s holotropními stavy vědomí a jejich integraci. Velmi účinným a bezpečným nástrojem je Holotropní dýchání®. Více o této práci najdete na webu holotropniterapie.cz

Pro specifickou práci na osobních, pracovních, vztahových nebo rodinných tématech využívám prvky transpersonálního koučinku, systém všímavosti - Awareness Positioning System a archetypální psychologii.

Provozuji terapeutickou praxi v Praze a v Litoměřicích. Ve specifických případech také online. Pracuji s dospělými a dospívajícími. Pravidelně poskytuji skupinové zážitkové programy, zejména Holotropní dýchání a další události sebepoznání a seberozvoje.

Více na pavelsevcik.com

Nabízím odbornou podporu a provázení v situacích, jako jsou např.:

  • nacházení sebe sama, svých zdrojů a celistvosti
  • zvládání náročných životních situací a krizí
  • integrace psychedelické a podobné zkušenosti se změněným stavem psychiky
  • hledání cesty, osobní rozvoj
  • a další ...

Při práci s klienty je pro mne klíčový autentický prožitek, respekt k individualitě, všímavost, důvěra, pochopení a integrace.

Vzdělání

od 2023Český Institut Biosyntézy - výcvik v Biosyntetické psychoterapii II. - praktická a supervizní část
2021 - 2023Český Institut Biosyntézy - výcvik v Biosyntetické psychoterapii I. - sebezkušenost, teorie a praxe
2021 - 2022Český Institut Biosyntézy - doplňující psychoterapeutické teoretické vzdělání
2015 - 2018Grof Transpersonal Training - mezinárodní výcvik ve facilitaci holotropních stavů vědomí s prof. Stanislavem Grofem, MD, PhD. a týmem GTT
1995 - 2000Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Fyzika a technika

Zkušenosti

od roku 2021sebezkušenost a praxe v konceptu biosyntézy
od roku 2018vedení skupinových prožitkových a seberozvojových programů, především Holotropního dýchání
od roku 2015intenzivní praxe holotropní facilitace
2014 - 2016kurz archetypální psychologie
2014 - 2016praxe uncholingové a respektující dětské skupiny domácí školy
2014kurz Respektovat a být respektován
od roku 2007podnikání v oblasti byznys strategií
od roku 2007rodičem postupně tří dětí
od roku 2000teorie a praxe konceptu transpersonální psychologie
od konce 90. letdodnes praxe holotropního dýchání a sebezkušenosti napříč kulturními tradicemi a technikami
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©