Lukáš Pánek

lukas@podkridly.com | pracoviště Praha | tel: 721 195 442

Ke studiu psychologie mě od programování a překládání přivedla vlastní cesta za sebepoznáním. Po pětiletém studiu jsem začal poradensky pracovat s dospívajícími a mladými dospělými na střední škole jako školní psycholog. Tato práce mi dává smysl, protože toto období hledání sebe sama přináší velký potenciál pro změnu a často stačí člověka jemně nasměrovat, aby ta změna byla směrem k lepšímu.

Nyní v soukromé praxi pracuji metodou biosyntetické psychoterapie, která umožňuje využívat i různé neverbální techniky, jako propojování s vlastním tělem, kde využiji kromě metod biosyntézy i své zkušenosti s čínským cvičením pro zdraví, nebo práci s obrazy, do které se promítá můj zájem o fotografii.

Pracuji individuálně s dospívajícími od 15 let se souhlasem zákonných zástupců a s dospělými bez omezení.

Pracovní zkušenosti a vzdělání:

2019Důvěra ve změnu – Trauma v kontextu biosyntézy
2019Kurz biosyntéza pro práci s dětmi
2018 Kurz biosyntéza pro učitele a školní psychology
2018 8. mezinárodní kongres biosyntézy „Ztělesnění naděje“
2017 – dosud Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
2014 Sympozium Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi (APCPP)
2014 5. česko-slovenská konference o logoterapii „Osamělost mezi lidmi“
2012 – 2017 Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
2006 – dosud OSVČ v oboru tlumočení, překladatelství a programování

During my Psychology Master's studies at Masaryk University in Brno, I concentrated on innovative approaches to working with people suffering from chronic psychotic disease and ways of utilizing positive psychology methods in therapy. After finishing my studies, I worked as a school psychologist, counseling students aged 11 to 21 at a vocational and elementary school. At the same time, I entered into psychotherapist training at the Czech Institute for Biosynthesis in Prague, where I work (under supervision) with clients. In addition to conducting one-on-one sessions, my colleagues and I also lead experiential groups for students and employees at Charles University, Prague.

Besides psychology, I enjoy participating in sports and movement in general, such as martial arts and breathing techniques. I am also a keen photographer. I like to explore ways in which photography can enhance the integrative, holistic approach of biosynthetic psychotherapy.

I work individually with adults and adolescents from the age of 15, with guardian consent where applicable. As well as self-development, I help clients navigate their way through loss, feel more comfortable with their personality and in relationships, connect with their emotions and search for more satisfaction in life.

I am a native Czech speaker, near-native English speaker, and have a basic knowledge of French, German and Brazilian Portuguese. My sessions are held only in Czech or English. I don't accept any health insurance.

Work and Education:

2021Hope for change – Trauma in the context of Biosynthesis
2019Biosynthesis in work with children
2018Biosynthesis for teachers and school psychologists
20188th International Biosynthesis Congress "Embodiment of Hope"
2017 – ongoingPsychotherapist training in Biosynthesis
2014Symposium of Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice
20145th Czecho-Slovak conference on Logotherapy "Loneliness Among People"
2012 – 2017Master's degree in Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2006 – ongoingfreelancing as a Translator and InterpreterZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©