Lukáš Pánek

lukas@podkridly.com | pracoviště Praha | tel: 721 195 442

Ke studiu psychologie mě od programování a překládání přivedla vlastní cesta za sebepoznáním. Po pětiletém studiu jsem začal poradensky pracovat s dospívajícími a mladými dospělými na střední škole jako školní psycholog. Tato práce mi dává smysl, protože toto období hledání sebe sama přináší velký potenciál pro změnu a často stačí člověka jemně nasměrovat, aby ta změna byla směrem k lepšímu.

Nyní v soukromé praxi pracuji metodou biosyntetické psychoterapie, která umožňuje využívat i různé neverbální techniky, jako propojování s vlastním tělem, kde využiji kromě metod biosyntézy i své zkušenosti s čínským cvičením pro zdraví, nebo práci s obrazy, do které se promítá můj zájem o fotografii.

Pracuji individuálně s dospívajícími od 15 let se souhlasem zákonných zástupců a s dospělými bez omezení.

Pracovní zkušenosti a vzdělání:

2019Kurz biosyntéza pro práci s dětmi
2018 Kurz biosyntéza pro učitele a školní psychology
2018 8. mezinárodní kongres biosyntézy „Ztělesnění naděje“
2017 – dosud Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
2014 Sympozium Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi (APCPP)
2014 5. česko-slovenská konference o logoterapii „Osamělost mezi lidmi“
2012 – 2017 Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
2006 – dosud OSVČ v oboru tlumočení, překladatelství a programováníZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©