Mgr. Martina Chmelová

martina.chmelova@podkridly.com | www.martinachmelova.cz | tel. 603 317 997

Věnuji se individuální terapeutické práci, psychologickému poradenství a koučování. Ve své práci používám Biosyntézu a prvky Gestalt terapie.

V terapii pracuji s dospělými klienty na porozumění složitým životním situacím. Zaměřuji se na pochopení, integraci, znovuobjevování a stabilizaci vlastních zdrojů síly a energie.

Mám také zkušenosti s doprovázením klientů po úrazech, operacích, plánovaných zdravotních výkonech, v dlouhodobé nemoci vlastní, blízkých (onkologické onemocnění, poruchy imunity, borelióza, chronický únavový syndrom, atd).

V koučování podporuji klienty na cestě osobní změny s ohledem na mateřství, rodičovství a výchovu dětí. Dále pomáhám klientům nalézat řešení pracovních konfliktů, při ztrátě motivace a pocitu smysluplnosti z vykonávané práce.

Při práci s klienty mám otevřené srdce, které vnímá jejich potřeby bez hodnocení a výkonnostních nároků a pevně zakořeněné nohy, které mi pomáhají společně s klientem otevírat těžké situace života a nalézat odpovědi na vyřčené a nevyřčené otázky.

Odborné výcviky a vzdělání

2016-2017Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2016-2017Supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013-2015Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2011-2012Creative Gestalt koučing - výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011-2012Somatic Coaching - výcvik v koučování celostním způsobem (ČIB)
2011-2012Výcvik v Gestalt koučování - základní výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (ČIB)
2009-2010Gestalt přístup v osobním a pracovním prostředí (IVTG)

Pracovní praxe

2000 - dosudAlfa H.S., nezisková organizace – koučing, metodická práce na vzdělávacích programech, poradenská a terapeutická podpora v oblasti prevence syndromu vyhoření a upevnění psychické stability dlouhodobě pečujících osob
2012 – dosudVlastní terapeutická a koučovací praxe, lektorování kurzů, nácviků měkkých dovedností atd.
2013 – 2017Redakční činnost pro nakladatelství Fórum - časopis Poradce ředitelky mateřské školy a Integrace inkluze – zaměření na podporu psychické stability, komunikační dovednosti a prevenci syndromu vyhoření pro učitele, lektorská činnost pro učitele
2018Redakční činnost pro nakladatelství Wolters Kluwer – spolupráce pro kompletní portfolio časopisů pro školy

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©