Petra Třešňáková

petrat@podkridly.com | tel.: 777 589 161

Věnuji se individuální psychoterapii, krizové intervenci a poradenství. Ve své praxi nabízím krizovou intervenci, ale zejména dlouhodobou práci s klienty. Tématem společné práce mohou být rodinné či partnerské problémy, úzkostné obtíže a deprese, problémy se sebevědomím nebo traumatické zážitky z minulosti, ale i potřeba hlubšího sebepoznání, nalezení vlastních zdrojů, cesty a větší radosti ze života.

Podstatné je pro mě navázání důvěry a vytvoření bezpečného prostoru pro léčivý proces.

Psychoterapii chápu především jako léčbu vztahem a mám hlubokou důvěru v její pozitivní výsledky. Opakovaná zkušenost mě vede k přesvědčení, že i situace, kterou klient vnímá jako bezútěšnou a bezvýchodnou, může být proměněna a uzdravována a každý člověk může dojít ke znovunalezení vnitřních zdrojů radosti a energie. Terapeut je v tomto procesu především průvodce.

S klienty pracuji individuálně či v různých zařízeních více než patnáct let. Psychoanalytický způsob myšlení a práce jsem postupně obohacovala o přístup jiných terapeutických směrů. Dnes některým klientům nabízím možnost práce s tělem a imaginací, ráda pracuji se sny. Mám zkušenost se spirituální tématikou i integrací mimořádných zážitků. Zajímá mě celostní přístup k životu, téma osobního rozvoje a lidské zralosti, hledání smyslu a naplnění individuálního příběhu.

Praxe:

Od 2010Soukromá terapeutická praxe v Praze
Od 2010Lektorka výcviku krizové intervence v o.s. Remedium
2007 - 2011Lektorka odborných vzdělávacích akcí pro zdravotníky (Thomayerova nemocnice v Praze) a pracovníky v pomáhajících profesích (o.s. Za důstojné stáří)
2005 - 2010Individuální psychoterapeut a lektorka v psychoterapeutickém centru Gaudia
2003 - 2008Psychoterapeut a zdravotní sestra v Centru krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze
2000 - 2002Výkonná redaktorka časopisu Revue pro Psychoanalytickou psychoterapii
2000 - 2002Lektorka seminářů neverbálních technik na Pražské psychoterapeutické fakultě
1996 - 1998Lektor výcviku pro pracovníky linek důvěry
1994 - 1996Psychoterapeut a zdravotní sestra v Centru krizové intervence RIAPS

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace

certifikovaný psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (od roku 2010)
výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii
výcvik v neverbálních technikách
zaškolená jako pracovník linky důvěry v Centru krizové intervence RIAPS
výcvik Integrující dýchání a práce s tělem podle doktora Schmitta
další absolvované vzdělávací semináře a workshopy: Pesso Boyden System Psychomotor terapie, terapie traumatu, integrativní přístupu k léčbě pacientů se schizofrenií, muzikoterapie, psychospirituální krize a práce se změněnými stavy vědomí
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©