Petra Wünschová

petraw@podkridly.com | tel: 739 057 840 | místo působení: Praha

Jsem dětský terapeut a arteterapeutka. Při své práci vycházím zejména z biosyntézy, arteterapie a expresivních terapií. Ráda sama i spolu s klienty objevuji nové cesty a spojuji zdánlivě neslučitelné.Vlastní je mi práce s obrazy a metaforou - citlivé otevírání oblastí, kde pouhá slova nestačí. V terapeutické práci s klientem se nezaměřuji jen na jeho vnitřní svět a prožívání, ale pracuji i se sociálním přesahem terapie. Věřím v sebeúzdravný potenciál uvnitř každého z nás, léčebnou sílu kreativity a lidského kontaktu. Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi i dospělými.

Vzdělání:

2012 - 2017psychoterapeutický výcvik v somatické a hlubinně orientované psychoterapii Biosyntéza (1191 hod, ČIB)
2016 - 2017psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (112 hod, ČIB)
2012 - 2015sebezkušenostní arteateliér akademické malířky Kamily Ženaté (základní a pokračující řady, 96 hodin)
2014 - 2017Sochy a obrazy v písku - práce s dětskými obětmi trestných činů metodou sandtray (127 hod, IVS)
1996 - 2002PF JU České Budějovice, obor psychologie-arteterapie
1994 - 1996výcvik Aplikovaná psychologie ( prof. Jaroslav Plichta)

Pracovní zkušenosti:

2016 -dosudterapeutka a ředitelka Centra LOCIKA
2001 -2015práce s dětmi zasaženými domácím násilím v utajeném azylovém dmě

Dále jsem absolvovala řadu seminářů u nás i v zahraničí v oblastech práce s traumatem, specializované semináře zaměřené na téma traumatu u dětí, zvládání vzteku, krizové intervence, práce s imaginací a tělem. O dané problematice i přednáším a publikuji.

Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy

ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©