Centrum pod křídly

Nabízíme individuální přístup pro řešení problémů i osobní rozvoj. Mezi základní zajišťované služby patří individuální a skupinová terapie, krizová intervence a koučování. Vytváříme atmosféru bezpečí, vhodný prostor pro sdílení a osobní péči.

NAŠE SLUŽBY

Psychoterapie

Psychoterapie je obvykle dlouhodobá a hlubší forma spolupráce. Přináší prostor pro otevřenou komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, důkladnější vhled do problémů a konfliktních motivů.

Krizová intervence

Krizová intervence zprostředkovává rychle dostupnou odbornou pomoc a podporu v naléhavých životních situacích.

Rolfterapie

Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozené rovnováhy a souladu s gravitačním polem. Rolfterapie dosahuje tohoto stavu pomocí 10 zhruba šedesátiminutových lekcí.

Práce s hlasem

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším a také k nejobsažnějším lidským projevům – umožňuje proces sebeprožívání, je slyšitelným sebevyjádřením člověka.

Tým pod křídly


MUDr. Jan
Audrlický

Lékař,
terapeut


Mgr. Martin
Hofman

Psychologické poradenství,
psychoterapie


PhDr. Barbora
Janečková, Ph.D.

Psychoterapie, psychologické poradenství, koučování


PhDr. Ondřej
Matějka, Ph.D.

Individuální
terapeut


PhDr. Veronika
Pinkasová

Individuální terapeut
a poradce


Mgr. Jan
Řezáč

Rolfterapeut - kurz Strukturální
integrace CASI, SU


PhDr. Veronika
Sailerová

Individuální terapeut,
psycholog, kouč


Kateřina
Sarkisova, DiS.

Individuální terapeut
a poradce


PhDr. Jana
Teplanská

Individuální terapeut,
Výcvikový terapeut


Petra
Třešňáková

Individuální terapeut
a poradce


Mgr. Ivana
Vostárková

Hlasový a mluvní pedagog,
kouč, hlasový terapeut


MUDr. Eva
Svobodová, MSc

Individuální terapeut
Výcvikový terapeut

KONTAKT

Pod křídly, Eliášova 21, 160 00 Praha 6
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

2011 - 2016 © Pod křídly