6. – 8.12.2013
Lektorky: PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. a PhDr. Yvonna Lucká
Workshop získal akreditaci AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. Účast na něm je ohodnocena 12 kredity do celoživotního vzdělávání.
Obsahem workshopu bude základní seznámení s touto psychoterapeutickou metodou, jejími teoretickými východisky a koncepty.  Důraz bude kladen na sebezkušenostní část, kde budete mít možnost prostřednictvím práce s tělem zažít tuto metodu v praxi. Workshop je určen širokému spektru účastníků, tedy nejen zájemcům z řad odborníků.
Místo konání: Eliášova 21, Praha 6, 4.patro
Cena: 3600 Kč při časové dotaci 24 výukových hodin
Zájemci o účast se mohou registrovat na email info@biosynteza.cz.
Máte‐li jakékoliv dotazy, můžete volat na číslo 733 715 260, nebo zaslat email na výše uvedenou adresu.