Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy

30.11. ‐ 3. 12. 2013
Workshop získal akreditaci AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. Účast na něm je ohodnocena 12 kredity do celoživotního vzdělávání.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí více dozvědět o traumatu, jak vzniká, jak se projevuje a jak je možné ho léčit. Součástí bude teorie, cvičení a prvky biosyntetické terapie, která pomáhá budovat celistvost a propojení na všech úrovních – tělesné, prožitkové a kognitivní. Cílem těchto technik je nastartovat ozdravné procesy a vrátit pulzaci a život tam, kde byly traumatem zastaveny.
Lektorky:
PhDr. Yvonna Lucká
Místo konání: Eliášova 21, 160 00 Praha 6, 4. patro
Cena: 4600 Kč při časové dotaci 32 hodin
Zájemci o účast se mohou registrovat na email barbora.janeckova@biosynteza.cz.
Máte‐li jakékoliv dotazy, můžete volat na číslo 777206525 nebo zaslat email na výše uvedenou adresu.