Rolfterapie – Strukturální integrace

Metoda Strukturální Integrace – Rolfterapie, je mezi veřejností známá rovněž pod názvem Rolfing.

Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10 cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožňuje jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem země.

Strukturální integrace odstraňuje bolesti zad, krční páteře a špatnou pohyblivost. Zlepšuje držení těla, jeho výkonnost a posiluje fyzický i duševní vývoj člověka. Je vhodnou metodou provázející sebepoznávání a osobnostní rozvoj.

www.rolfterapeut.cz

www.casi-rolfterapie.cz