PBSP – Pesso terapie

PBSP je jedna z původních psychoterapeutických metod určených k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě

PBSP je určena všem, kteří se cítí v životě nespokojeni a zatím nemají pro svou „nespokojenost uspokojivé“ východisko. Těm, kteří se v životě často cítí nenaplnění, bezmocní či osamělí, těm kterým se dlouhodobě opakují stejné problémy ve vztazích… atd. Metoda je ovšem plně určena i těm, kteří se cítí v životě dobře a přejí si přesto prožívat život hlouběji a smysluplněji nebo chtějí jít prostě cestou poznání sebe sama.

PBSP používá několika terapeutických prostředků:

zejména zpočátku proniká adept do terapeutické práce prostřednictvím speciálních cvičení. Jde o cvičení v zásadě neverbální, použití slov je omezené a přesně cílené. Cvičení jsou orientována jednak na probuzení, rozvoj a prohloubení všímavosti vůči subtilnostem prožívání, slouží k rozvoji schopnosti detekovat konkrétní jednotlivé kroky vedoucí k uspokojení potřeby. V PBSP se klade důraz na přímou zkušenost, na zážitek, nikoli na pouhou informaci, proto jsou cvičení základem metody. Optimálním vnitřním nastavením pro PBSP je otevřenost, zvídavost, ochota experimentovat a zkoušet.

Během sezení přezkoumáme pojem „mezery v rolích“

klienti, kteří spontánně zaplnili mezery v rolích a stali se tak dodavateli potřeb pro své rodiče, pokřivili své vlastní osobnosti. Důsledkem toho jsou pak dysfunkční vzorce ovlivňující jejich dospělé volby a výběr partnerů. Co je ale nejdůležitější – jak postupně klienta od takových zatěžujících úkolů osvobodit a otevřít mu možnost být více spokojen v partnerském životě a uvnitř své současné rodiny.

www.pbsp.cz