Biosyntéza

Biosyntéza je nejnovější přístup v somatické psychoterapii

založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o čakrách a energetických drahách. Zakladatelem Biosyntézy je David Boadella. Slovo **„Biosyntéza“** znamená **„integrace života“**. Pracuje se sebeformativními procesy, které podporují přirozený růst, osobnostní rozvoj a celkovou integritu.

V psychoterapeutické práci se vedle verbální analýzy užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací

Vedle uvolnění bloků je důraz kladen na analýzu příčin a reintegraci základních životních procesů – jejich opětovné sladění. Cílem je dosažení emočního vycentrování, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle tak v širším životě.
Důraz je kladen jednak na volné proudění (pulsaci) v organismu, dále na integraci tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. Pohybový se projevuje svalovým napínáním a uvolňováním, mentální skrze vnímání, myšlenky a představy a emoční skrze orgánové celky v těle.

www.biosynteza.cz