Psychoterapiecentrum-05

Můžete se na nás obrátit v případě osobních problémů, jako jsou úzkosti, poruchy nálady, vztahové potíže, psychosomatické onemocnění, chronický stres a přetěžování.

Řešit můžete přijít také otázky smyslu a směřování v životě, subjektivní nespokojenost a s tím vnímanou potřebu změny. Nabízíme též krizovou intervenci, profesní poradenství, přípravu na výběrová řízení, či psychometrické testy.

Co očekávat

Prostor pro mluvení v atmosféře bezpečí a provázení, na tělo orientovaný proces k prohloubení kontaktu s vnitřním já a emočními impulzy, hlubší vhled do problémů a konfliktních motivů, probouzení vnitřních zdrojů a nápomocných postojů k řešení problémů a uzdravování.

Biosyntéza

Nejnovější přístup v somatické psychoterapii založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o čakrách a energetických drahách.

Více

Gestalt

Gestalt psychoterapie je jedním ze soudobých existenciálních směrů vycházejících původně z psychoanalýzy, ale obohacujících práci s klientem o prvky fenomenologie a práce s tělem.

Více

PBSP - Pesso terapie

PBSP je jedna z původních psychoterapeutických metod určených k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

Více