Práce s hlasem

Hlasový projev patří k nejpřirozenějším a také k nejobsažnějším lidským projevům – umožňuje proces sebeprožívání, je slyšitelným sebevyjádřením člověka.

Kvalita hlasu není jen hodnotou estetickou, je zrcadlem osobnosti, je výpovědí o lidském organizmu a psychice a jejich vzájemném vztahu. Práce s hlasem směřuje k navození harmonie mezi nimi a tím otevírá cestu k plnému sebeuvědomování, k bohatému sebeprožívání, k vlastním zdrojům.

Návratem k neverbálním projevům se mohou řešit konflikty mezi myšlením a cítěním člověka, a tím navozovat proces jeho uzdravování.