Mgr. Michaela Lipková

michaela@podkridly.com | tel.: 608 327 677

Při své práci s klienty ráda pracuji nejen se slovem, ale i tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy. Vycházím z metod biosyntézy a gestalt terapie. Věnuji se jak individuální, tak i skupinové terapii. Zaměřuji se především na dospělé klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními nebo post-traumatickými stavy.

Vzdělání:

2000 – 2005Filozofická fakulta, Univerzita Karlova - pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Výcviky a specializační kurzy:

2010 - 2014Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze; ČIB
2004 - 2009Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT
2010 - 2012Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha
2009Fokusing I. a II. – tělesně zakotvené prožívání
2009Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus
2006Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav
2003Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB – PhDr. Iva Málková

Profesní kariéra:

2009 - dosudSoukromá terapeutická praxe, Praha
2010 - dosudPsychosomatická klinika, Praha
2008 - 2010Terapeutická komunita Magdaléna, o.p.s. – terapeutická péče o drogově závislé v dlouhodobé léčbě
2006 - 2008Endokrinologický ústav Praha a 3. Lékařská fakulta UK – terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu DIOGENES v ČR – se zaměřením na zkoumání faktorů, které se podílejí na účinnosti redukčního režimu
2008Dům Naděje Praha – Vršovice; azylový dům pro ženy
2009Externí lektorská a přednášková činnost v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy a práce s pacienty s nadváhou
2005 - 2008Společnost STOB- PhDr. Iva Málková – lektorka kurzů terapie obezity dětí a dospělých
ZPĚT NA TÝM

Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©