Poruchy příjmu potravy

Neslyšná řeč skrývající se za symptomem – duchovní úhel pohledu Autorka: Stephanie Lange „Američané rok co rok utratí pět miliard dolarů za čokoládu. Je docela ironické, že zhruba tutéž částku vynaloží za prostředky na hubnutí.“ (Doreen Virtue[1]) Lidé víc než kdykoli předtím navíc bojují s poruchami příjmu potravy. Anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání nabývají obrovských [...]

Více

Somatický příběh se šťastným koncem

aneb V toku života Autorka: Devi Rada Rageth, lic. phil. Psychotherapeutin SPV, Švýcarsko (Autorský text byl pro potřeby publikace zkrácen.)  Jedním ze stavebních kamenů biosyntézy je koncept vycházející z funkční embryologie,  který umožňuje pochopit, jak jsou tzv. životní proudy propojeny s fyzickým vývojem a  existencí. Vnější část buněk lidského zárodku (ektoderm) se stává základem pro [...]

Více

Recept na štěstí

Do nového roku si všichni přáli štěstí. Jak má ale být člověk šťastný? Není to prý složité a dá se to naučit. Jste šťastní? Kdo si není tak úplně jistý, ať si představí žebřík s deseti příčkami. A vybere si tu, která nejlépe vystihuje jeho dosavadní život. Ta nejspodnější je nejméně spokojený život, ta nejvyšší [...]

Více

Setkání s biosyntézou

6. – 8.12.2013 Lektorky: PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. a PhDr. Yvonna Lucká Workshop získal akreditaci AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. Účast na něm je ohodnocena 12 kredity do celoživotního vzdělávání. Obsahem workshopu bude základní seznámení s touto psychoterapeutickou metodou, jejími teoretickými [...]

Více

Seminář Od fragmentace k integraci

Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy 30.11. ‐ 3. 12. 2013 Workshop získal akreditaci AKP ČR v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. Účast na něm je ohodnocena 12 kredity do celoživotního vzdělávání. Seminář je určen všem, kteří se chtějí více dozvědět o [...]

Více

Role HR systémů v procesu onboardingu

Péče o lidské zdroje představuje mnohem víc než jen základní personalistickou agendu, se kterou se řadový zaměstnanec nejčastěji dostává do kontaktu. Historie HR oddělení je nicméně taková, že odjakživa svádí mírný boj za legitimizaci své existence, jakožto nevýdělečné části firmy. Proto bývá kladen důraz na ty HR aktivity, které prokazují souvislost mezi kvalitní péčí o [...]

Více

Kůže s námi žije – Biologická versus psychosomatická medicína

Psychosomatická medicína na rozdíl od biologické medicíny smýšlí komplexněji – na úrovni bio-psycho-sociální. Již z názvu vyplývá, že složka „bio“ se vztahuje k sociálním a psychickým souvislostem.

Více