Od napětí k uvolnění…

Chcete rozvíjet všímavost vůči vlastnímu tělu, prohlubovat kontakt se sebou samým? Hledáte své vnitřnií zdroje a chcete se naučit z nich čerpat? Chcete získat novou inspiraci?

Více